Als ik ziek ben en vakantie heb, wat gebeurt er met mijn vakantiedagen?

Als je als werknemer ziek wordt op vakantie, dan mogen die ziektedagen niet aangemerkt worden als vakantiedagen. Je moet je dan wel aan de verzuimvoorschriften hebben gehouden.

Als je werkt op basis van een arbeidsovereenkomst, dan dient je werkgever je loon door te betalen als je ziek bent. Wel is het mogelijk dat je werkgever wachtdagen hanteert. Dat houdt in dat in je arbeidsovereenkomst of cao staat opgenomen dat je de eerste dag(en) van ziekte geen loon krijgt doorbetaald. Een werkgever kan maximaal twee wachtdagen hanteren.

Onterecht ziekteverzuim

Wachtdagen worden vaak gehanteerd om te voorkomen dat een werknemer zich een dagje ziek meldt, terwijl er van ziekte geen sprake is. Het loont bij wachtdagen tenslotte niet om je een dagje ziek te melden, omdat je geen loon krijgt. Daarnaast mag je werkgever ervoor kiezen om je loon tijdens ziekte op 70% te stellen.

Verzuimvoorschriften
Om onterecht ziekteverzuim zo veel mogelijk tegen te gaan, dien je je tijdens je ziekte aan de verzuimvoorschriften van je werkgever te houden. Een algemene regel bij ziekteverzuim is bijvoorbeeld dat je je beschikbaar moet houden voor verzuimcontrole. 

Zo dien je aan je werkgever door te geven als je ergens anders dan op je thuisadres van je ziekte aan het herstellen bent. Houd je je niet aan de voorschriften, dan kan je werkgever een sanctie als loonopschorting opleggen. Ontslag gaat echter te ver in een dergelijke situatie.

Bonus-malusregeling
Sommige werkgevers leggen meer de nadruk op het belonen van werknemers die zich niet of nauwelijks ziekmelden dan het sanctioneren van onterecht ziekteverzuim. Deze zogenaamde bonus-malusregeling beloont een niet-verzuimende werknemer met bijvoorbeeld geld of extra vakantiedagen. 

Veel bedrijven die een dergelijk systeem hanteren zijn in eerste instantie enthousiast, omdat het in de eerste fase daadwerkelijk oneigenlijk verzuim tegengaat. Al snel echter zijn de verzuimcijfers bij een dergelijk bedrijf gelijk aan bedrijven zonder een dergelijk beloningssysteem.

Ziek op vakantie
Word je tijdens je vakantie ziek, dan dien je je zo snel mogelijk ziek te melden bij je werkgever. Doe dit niet achteraf. Het is mogelijk dat de verzuimvoorschriften van je werkgever bepalen dat je in een dergelijk geval je moet melden bij een controlerende instantie in het buitenland. Daarnaast kan in het verzuimreglement zijn opgenomen dat je je bij thuiskomst opnieuw door de bedrijfsarts moet laten controleren.

Geen vakantiedagen bij ziekte

Als je je aan de verzuimvoorschriften hebt gehouden, dan mag je werkgever de dagen dat je ziek was tijdens je vakantie niet aanmerken als vakantiedagen. Deze moeten worden aangemerkt als ziektedagen, waarvoor dan weer de normale wachtdagenregels en 70%-regel gelden.