Akkoord over cao grootmetaal.

Vakbonden en werkgeversorganisatie FME-CWM zijn het dinsdagmiddag eens geworden over een nieuwe cao voor de grootmetaal.

Als de kaderleden van de bonden dit resultaat woensdag goedkeuren, zijn de stakingen in de sector van de baan. Dat maakte vakbond FNV Metaal bekend. De nieuwe cao komt “geen dag te vroeg”, reageert Ineke Dezentj√© Hamming, voorzitter van de wergeversorganisatie FME-CWM, opgelucht op Twitter.

Het akkoord voorziet in een structuele loonsverhoging van 4,2 procent in 22 maanden. Jongeren tot 23 jaar krijgen daarbovenop nog eens 3 procent. Partijen hebben verder afspraken gemaakt om oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden tussen Nederlandse en buitenlandse werknemers tegen te gaan.

Grootmetaal
In de grootmetaal werken circa 150.000 mensen, in onder meer de automobielindustrie, metaalgieterijen, truckbouw, scheepsbouw, chips- en halfgeleiders, vliegtuigbouw en machinefabrieken.

Op 11 oktober werd al een soortgelijk cao-akkoord gesloten voor de ruim 300.000 werknemers in de kleinmetaal. De hele metaalsector was vanaf 20 september het toneel vanstakingen en werkonderbrekingen. Op maan- en vrijdagen werd het werk neergelegd, waarbij regio’s, branches en bedrijven elkaar afwisselden.
De cao-onderhandelingen voor de klein- en grootmetaal waren van de zomer stuk gelopen op de looneis van de vakbonden en andere arbeidsvoorwaarden.

(Bron: ANP)