Aantal werknemers met overgewicht verdubbeld

Steeds meer werknemers zijn te zwaar. Werknemers met overgewicht melden zich gemiddeld vaker ziek en zijn daardoor minder productief. Dit is een enorme kostenpost voor werkgevers en betekent voor u extra werk. Soms kan overgewicht zelfs een reden zijn voor het ontbinden van de arbeidsovereenkomst.

Uit een onderzoek van de OECD (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) blijkt dat het aantal Nederlanders met ernstig overgewicht in de afgelopen 20 jaar is verdubbeld. In 2009 kampte 12% van de Nederlanders met overgewicht. Volgens voedingsinterventieorganisatie (w)Eten enzo is zelfs al 50% van de Nederlanders te zwaar.

Verantwoordelijk ligt ook bij werkgever
De verantwoordelijkheid voor overgewicht ligt allereerst bij de werknemer zelf, maar ook werkgevers moeten zich maatschappelijke gezondheidsproblemen steeds meer aantrekken. Door overgewicht in uw organisatie aan te pakken, verlaagt u het ziekteverzuim. Omdat werknemers steeds langer moeten doorwerken, worden gezondheid en vitaliteit steeds belangrijk.

Om een gezond eetpatroon te stimuleren, kunt u als arboprofessional streven naar gezondere maaltijden in de bedrijfskantine. Ook voorlichting en campagnes kunnen helpen. Hiervan profiteert de werkgever ook omdat het zijn imago van goed werkgever versterkt.

Overgewicht kan reden zijn voor ontslag
Dat overgewicht verregaande consequenties kan hebben, blijkt uit een recente rechtszaak. Een werkgever wilde de arbeidsovereenkomst met een werknemer met ernstig overgewicht beëindigen. Door aanhoudende arbeidsongeschiktheid van de werknemer en een aantal geplande operaties, zag de werkgever geen langetermijnmogelijkheden meer. Hoewel overgewicht een chronische ziekte is, kreeg de werkgever gelijk en werd de arbeidsovereenkomst ontbonden.

Rechtbank Breda, 23 september 2011, LJN: BT6716

(Bron: ArboRendement)