Schadevergoeding voor burn-out: 370 duizend euro

Een accountant met burn-out krijgt na elf jaar procederen de hoogste schadevergoeding van zijn werkgever uitgekeerd die het Bureau Beroepsziekten FNV ooit bedong. De man werd ziek omdat hij jarenlang weken van zestig tot tachtig uur moest draaien.

De accountant uit het zuiden van het land raakte arbeidsongeschikt door een burn-out. In de afgelopen twaalf jaar hebben zich 950 mensen met een burn-out bij het Bureau Beroepsziekten FNV (BBZ) gemeld. Lang niet alle meldingen, ook bij andere instellingen die opkomen voor burn-outslachtoffers, leiden tot een juridische procedure. Eén van de oorzaken daarvan is dat het vaak nogal lastig is om te bewijzen dat de burn-out het gevolg is van nalatigheid van de werkgever, zegt Marian Schaapman, directeur van BBZ.

Hans Kamp (ArbeidsletselAdvocaten.nl) somt de voorwaarden op waaraan een ‘zaak’ moet voldoen om het rond te krijgen. ‘Als slachtoffer moet je aantonen dat je een burn-out hebt, met medische verklaringen. Vervolgens moet je aantonen dat de burn-out kán zijn veroorzaakt door de arbeidsomstandigheden.’

Het lastigste aspect, ten slotte, is de ‘kenbaarheidsfactor’. ‘Je moet als werknemer ruim kenbaar hebben gemaakt bij je werkgever dat je onder druk staat. De werkgever moet de gelegenheid hebben gekregen om in te grijpen.’

Vijfentwintig jaar overgewerkt

De hierboven genoemde accountant heeft bijna vijfentwintig jaar lang werkweken gemaakt van 60 uur, met pieken van 80 per week. ‘Belangrijk in dit geval’, zegt Schaapman, ‘is dat hij dat stelselmatige overwerk kon bewijzen, doordat het was vastgelegd. ‘

Probleem is dat het ‘bijna nooit’ zo duidelijk is, stelt Rob Hoedeman, bedrijfsarts bij 365. Veel vaker is het onduidelijk omdat het gaat over de ‘ervaren belasting’. ‘Burn-out is een psychische beroepsziekte. Wat voor de ene werknemer te doen is, vormt voor de ander een zware belasting.’ Hoedeman: ‘Een werkgever moet er natuurlijk op letten of de werknemer de belasting die hij aanbiedt wel aankan. Maar werknemers dienen zelf op tijd aan de bel trekken wanneer ze over hun grenzen gaan.’

Het bedrag van 370.000 is de hoogste schadevergoeding in een burn-out-zaak in de geschiedenis van het bureau, volgens BBZ. Toch zegt de hoogte van het bedrag niet zoveel over de schade zelf, legt letsel-schadeadvocaat Kamp uit. ‘De hoogte van een vergoeding wordt vaak met name gebaseerd op de inkomensschade die iemand lijdt. De aard en de ernst van het letsel kan bij ieder slachtoffer anders in financiële schade uitwerken. Als iemand nog lang te werken heeft en een hoog inkomen had, maar volledig uitgeschakeld is, dan heeft dat grote gevolgen.’
De accountant zelf belandde op 52-jarige leeftijd in 1998 in de wao. Inmiddels is hij met pensioen.

Bron: Intermediar