3 tips om een betere luisteraar te worden.

In veel gesprekken luisteren mensen niet echt naar wat er wordt gezegd. Je bent snel geneigd vooral druk bezig te zijn met je eigen verhaal. Wat wordt jouw bijdrage? Daardoor loop je de kans te missen wat je gesprekspartners daadwerkelijk zeggen.

Gelukkig kan iedereen een betere luisteraar worden. De afkorting LSD kan je daarbij helpen. Die letters staan voor Luisteren, Samenvatten en Doorvragen. Door samen te vatten wat je gesprekspartner zegt, dwing je jezelf om geconcentreerd te blijven luisteren. Bovendien kun je op die manier controleren of je alles goed hebt begrepen. Is dat niet het geval, dan reageert je gesprekspartner weer op wat jij zegt. Ook geef je de ander dan een kans om nog iets toe te voegen. Zo nodig kun je zelf nog doorvragen. En zó ontstaat een echt gesprek.

1. Open houding
Naast de inhoud van het gesprek moet je vooral ook letten op je non-verbale communicatie. Een open houding is belangrijk. Voer geen gesprek met je armen over elkaar en schuif stapels boeken op je bureau opzij als ze tussen jou en je gesprekspartner(s) in staan. Zorg er ook voor dat onder tafel je benen de kant van je gesprekspartner(s) op staan. Zo laat je ook non-verbaal zien volledig te luisteren.

2. Kijk mensen aan
Een tweede belangrijk element is dat je mensen moet aankijken terwijl je met ze praat. Check niet tijdens een gesprek je e-mail of je Whatsapp en maak geen boodschappenlijstje omdat je denkt dat niemand in een vergadering dat merkt. Wees je bewust van de mensen om je heen. Zo kun je door af en toe instemmend te knikken sprekers laten weten dat je naar hen luistert.

3. Spiegelen
Een derde element in non-verbale communicatie is spiegelen. Dit houdt in dat je imiteert wat je gesprekspartner doet. Mensen voelen zich eerder op hun gemak bij mensen die hetzelfde doen als zij. Als je gesprekspartner naar voren buigt, buig dan ook naar voren. Als iemand opgewekt praat, ga daar dan in mee. Herkenning leidt tot sympathie.

Wees tot slot niet te snel met het oplossen van problemen. Soms denk je in een gesprek een probleem te horen. Als je al je energie direct besteedt aan de oplossing ervan, kan het zijn dat het dieperliggende, echte probleem onbesproken en onopgelost blijft. Luister daarom niet alleen goed naar wat iemand zegt maar ook hoe diegene het zegt. De ene intonatie is de andere niet. Er kan een groot verschil zitten in hoe iemand ‘Dit lijkt me een goed idee’ uitspreekt. Van ‘Ik zeg dit maar om ervan af te zijn’ tot ‘Ik vind het werkelijk fantastisch’.

Het is belangrijk om je te realiseren dat ieder mens gehoord wil worden. Als het je lukt om iemand te laten voelen dat diegene ook echt gehoord wordt, groeit zijn vertrouwen in jou en daarmee jouw overtuigingskracht.

(Bron: Intermediair)